Referensprojekt - Privat

Bromma

Det här huset i Bromma har vi renoverat försiktigt i ursprunglig stil.

Fasaden är tilläggsisolerad och putsad, likaså grundsockeln för att det inte ska bli en större nivåskillnad än original.

Vissa fönster är bytta, men i orginalstil.

Invändigt har vi målat om och slipat alla golv.