Tjänster

Byggare

Valet av byggare är en av de viktigare för en ombyggnation eller en renovering. Hur väl ett byggprojekt än planeras och projekteras, blir resultatet ändå aldrig bättre än vad yrkesmannen som utför själva byggnationen tillåter. Välj därför byggare med stor omsorg.

Kompetent

Händighet och engagemang är en förutsättning för en bra byggare. Därtill behövs en rad fakta kunskap vad gäller byggnadsteknik, materialegenskaper, arkitektur och design. En byggare som därtill kan hålla en bra relation med husägare eller lägenhetsinnehavare och har förmågan att projektera uppdragen väl, är en byggare att lita på. Med sådan kompetens går arbetet smidigt och snabbt, samtidigt som resultatet blir det som kunden verkligen önskat sig.

Normer och regler

Förutom konsten att kunna bygga rakt, snyggt och hållbart behöver byggare inneha kompetens om de normer och regler som är förenade med ny- och tillbyggnationer samt renoveringar. Dessa normer och regler är en kvalitetssäkring, och har skapats för att minska risken för brister och fel i ett hus eller i en fastighet. Förutom att dessa normer och regler ska ge dig som kund en säkerhet vad gäller kvalitet och standard vid byggarbeten, använder sig också försäkringsbolagen av dessa normer för att utröna om ett arbete utförts korrekt eller inte. Ett felaktigt utfört arbete kan rendera till att försäkringsersättning uteblir vid skada, och då är det byggaren i sig som ska stå för felet. Alla seriösa aktörer i branschen är stadgade att följa de givna normerna och reglerna. Det är det minsta som du som kund kan kräva av en byggare. Allra helst ska en byggare kunna erbjuda mycket mer än så.

Erfarenhet och kunskap

För att ett byggprojekt ska bli den förverkligade drömmen om ett vackert, funktionell och väl fungerande boende behöver den byggare som anlitas ha erfarenhet och kunskap om byggnadsteknik, material och arkitektur. En bred kompetens i en byggfirma borgar för smarta och vackra lösningar som håller i längden. Särskilt viktigt blir det för den som söker något mer än enbart standardlösningar. En byggare med bred kompetens och erfarenhet ska också kunna visa på faktiska resultat. Med vår långa erfarenhet av ny- och tillbyggnationer kan vi uppvisa en mängd olika referensprojekt som visar vad vi går för.

Vi som byggare

Allerskog & Krantz har bred erfarenhet och kunskap om det mesta vad gäller byggnationer. Med vår erfarenhet och kunskap och med vårt genuina engagemang vågar vi lova att vi kan uppfylla de högsta krav vid om- eller nybyggnationer, oavsett om fastigheten som ska byggas är gammal eller ny. Då vi dessutom har förmånen att ha en stor bredd på den kompetens vi erbjuder, kan vi hjälpa dig i alla steg i byggprocessen, från projektering till färdigställd bostad. Välkommen till Allerskog & Krantz om du ska bygga om eller till i Stockholmsområdet.

 

Referenser

Under de år vi drivit Allerskog & Krantz har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa.

Läs mer »