Lidingö

Lidingö – Totalentreprenader & nybyggnationer

Lidingö är en skärgårdskommun som består av Stockholms skärgårds mest centrala skärgård. Tätorten Lidingö på ön Lidingö är centralort och där finns kommunhuset och även ett centrum med butiker och lokal service som bank och apotek. Kommunen ligger helt i landskapet Uppland men hör till Stockholms län och ingår i Storstockholm. I sydöst och söder gränsar Lidingö mot Nacka kommun, i Sydväst mot Stockholms kommun, i nordväst ligger Danderyd och i norr och öster går gränsen mot Vaxholm. I kommunen ingår också flera ögrupper som hör till Stockholms innerskärgård, bland annat Fjäderholmarna, Svanholmen och Duvholmen.

I kommunen bor cirka 47 000 personer och med en befolkningstäthet på över 1 500 personer per kvadratkilometer är den en av landets mest tätbebyggda kommuner. Trots detta byggs det nya bostäder i kommunen. Majoriteten av invånarna bor på Lidingö. På de yttre öarna är det mer glesbebyggt. Där består bebyggelsen mest av villor och gårdar.

Lidingö är känd för att var en välmående kommun. En stor del av själva Lidingö är bebyggt med villor men det finns även en hel del områden med flerfamiljshus. I sundet vid Värtan byggs idag många nya flerfamiljshus nere vid vattnet. En del av de hus som byggts tidigare renoveras nu eller byggs om för att få ett modernare utseende.

Tänker du bygga hus på Lidingö är det viktigt att du hittar en pålitlig byggfirma som kan erbjuda konsumententreprenad. Då känner de till de särskilda regler som gäller för privatpersoner. Om du redan har ritningar och bygglov klart väljer du att anlita en byggfirma som utför generalentreprenad. Då sköter du alla papper och tillstånd runt husbygget men byggfirman bygger huset. Vill du hellre att en firma sköter om allt så väljer du att anlita en firma för totalentreprenad.

Den som vill renovera sin lägenhet på Lidingö behöver försäkra sig om att den byggfirma de anlitar har erfarenhet och duktiga hantverkare knutna till sig. Speciellt för att renovera badrum krävs god kunskap för att resultatet ska bli bra.

Lidingö kommun har många hus som ligger precis vid vattnet och då kanske en del vill bygga till ett båthus, en bastu eller en brygga. Det bästa är då att höra av sig till en byggfirma med erfarenhet från den typen av byggnationer.

Allerskog & Krantz är verksamma inom totalentreprenader & nybyggnationer i Lidingö.