Nacka

Totalentreprenader och nybyggnationer i Nacka

 

Nacka

Allerskog & Krantz genomför nybyggnationer och totalentreprenader i Nacka. Vi tar hand om ditt projekt oavsett storlek!

Totalentreprenader

Nacka är ett stort område med skiftande bebyggelse och natur. Norra sidan har strand mot Saltsjön och södra sidan av Nacka kommun har fina kustområden med stränder och skärgård i en havsvik av Östersjön.

Det är vanligt att anlita en byggfirma med erfarenhet som Allerskog & Krantz för totalentreprenader i Nacka. Mycket av den bebyggelse som finns i Nacka är i form av villor och flerfamiljshus. På 1800-talet när industrialiseringen drog igång startades en del industrier i området. Det fick till följd att det byggdes områden med små träkåkar som blev hem åt arbetarna. Samtidigt byggdes det stora fina villor med utsikt mot vattnet.

För att renovera denna typ av byggnader krävs goda rutiner för att känslan i det gamla ska bevaras. Samtidigt måste bostaden vara modern och bekväm. Det krävs god planering för att hitta en bra balans.

Ifall du själv vill ta hand om planeringen för din bostad i Nacka erbjuder vi utförandeentreprenad som ett alternativ till våra totalentreprenader.

Du kan även anlita oss genom styrd totalentreprenad. Då tar vi hand om planering och byggnadens totala funktion men du kan själv vara med och bestämma om vissa detaljer som är extra viktiga för dig.

Nybyggnationer

Allerskog & Krantz har lång erfarenhet av nybyggnationer i Nacka kommun. Det byggs mycket nytt här, precis som i övriga Stockholm. I Nacka finns många obebyggda tomter och det byggs hela tiden nya villor.

Ibland får vissa av de gamla byggnaderna ge plats åt nya modernare hus. På sina håll sker nybygget på tomter som avstyckats. Oavsett vilken typ av byggprojekt du planerar i Nacka har vi den erfarenhet som behövs för att genomföra arbetet på rätt sätt.

Vid alla nybyggnationer är det viktigt att anlita en entreprenör som kan erbjuda konsumententreprenad. Då har byggfirman koll på allt som har med nybyggnationer för privatpersoner att göra.

När du anlitar Allerskog & Krantz får du hjälp från början till slut. Ifall du själv vill ordna med bygglov, ritningar och andra handlingar som behövs för ditt husbygge kan vi lägga upp projektet som en generalentreprenad.

Allerskog & Krantz i Nacka

Vi genomför totalentreprenader och nybyggnationer i hela Nacka med omnejd. Nacka kommun sträcker sig från de södra delarna av centrala Stockholm ut mot Värmdö i öster. Kommunen ligger till större delen i landskapet Södermanland. En liten del av Nacka kommun, den del som kallas Boo, hör till Uppland. Hela kommunen hör dock till Stockholms län och centralorten Nacka hör till tätorten Stockholm.

Allerskog & Krantz utför nybyggnationer och totalentreprenader i:

  • Alphyddan
  • Ekudden
  • Finntorp
  • Birka