Tjänster

Renovering

En väl utförd renovering gör under för hemmet. Det gamla slitna huset kan bli som nytt igen, och funktionalitet och det estetiska värdet av huset eller lägenheten kan öka rejält när en omsorgsfull och varsam hand byter ut dess delar. Låt ditt hem blomma upp och ta hjälp av en seriös entreprenör för arbetet. Det borgar för en kvalititativ renovering som håller i längden.

Stor eller liten renovering

Den stora renoveringen är krävande ur många aspekter. Ofta dyker också oväntade problem upp, som legat dolt under ytan. Dessa kommer fram när ytskiktet tas bort. Det är då det är extra viktigt att den entreprenör som anlitats också är kunniga yrkesmän. Vi på Allerskog & Krantz vet vad det innebär att genomföra totalrenoveringar så att hus får den funktion och den hållbarhet som kan krävas. Det är inte mindre viktigt att utföra en liten renovering med omsorg. Varje detalj och varje del som byggs om, behöver byggas utifrån de högst ställda krav som är möjliga.

Arkitekt eller inte

Varsamma renoveringar, som går i harmoni med helheten, ger mervärde för pengarna. Beroende på vad renoveringen innefattar, kan en arkitekt anlitas. Det har sina fördelar, särskilt i hus med speciell arkitektur och stil. Då kan också unika och platsbyggda lösningar skapa ett boende som verkligen uppfyller de önskemål och krav som husägaren har.

Normer

För att en renovering ska anses fackmannamässigt utförd krävs att den uppfyller en mängd krav och regler. Med en seriös entreprenör, med gott yrkeskunnande och bred erfarenhet garanteras ett väl utfört arbete som håller i längden. Brister i byggnationen, även när det gäller en renovering, och som beror på utförandet kan leda till svåra långvariga efterföljder. Det är både onödigt och dyrt. Välj därför en välrenommerad fackman från första början, så blir slutresultatet det önskade.

Rot-avdrag

För de flesta renoveringar finns möjlighet att nyttja rot-avdraget. Rot-avdraget medger 50 % avdrag av kostnaden för ett renoveringsarbete och gäller upp till 50 000 kr per husägare/lägenhetsinnehavare och år. Det betyder att du som husägare eller lägenhetsinnehavare enbart behöver betala halva den kostnad som arbetet med en renovering innebär. Rot-avdraget dras av direkt på den faktura som ställs ut efter utförd renovering.

Kontakta oss

Med över trettio års erfaren vet vi vad som krävs för att rusta upp ett äldre hem. Vi erbjuder professionell hjälp till alla delar i processen. Våra ledord är engagemang, yrkeskunnande och kvalitet. Kontakta oss så hjälper dig igenom hela renoveringsprocessen, från planering till färdigställt hem. Ju tidigare du kontaktar oss, desto bättre kan vi hjälpa dig med din renovering.

 

Referenser

Under de år vi drivit Allerskog & Krantz har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa.

Läs mer »