Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Allerskog & Krantz verkar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar med ett KMA-system med struktur, tydliga ansvarsområden, planering, kommunikation, rutiner, fortlöpande utbildningar och interna- & externa revisioner. Vi kan genom dessa verktyg ständigt utveckla och förbättra vårt arbete i dessa frågor.