Tjänster

Totalentreprenad

För dig som redan vet hur ditt nya hus, tillbyggnaden eller renoveringen ska se ut och vara beskaffad erbjuder vi uppdrag med generalentreprenad. Då tar vi hand om allt som behöver byggas eller renoveras utifrån de ritningar och de anvisningar som du tillhandahåller i egenskap av byggherre. För dig som redan vet hur du vill ha det, är generalentreprenad den arbetsform som passar bäst. Det är också den entreprenadform som är vanligast vid olika byggnationer på ett privatkunds hus.

Utförandeentreprenad

Generalentreprenad går ibland under namnet utförandeentreprenad. Det beskriver ganska väl vad det handlar om – en entreprenadform där vi som entreprenörer och byggmästare bygger efter byggherrens anvisningar. Det gäller allt från ritningar och mått till materialval. Du kan själv styra detaljerna såväl som helheten. Vi genomför sedan arbete, med högsta kvalitet i fokus och tar hand om alla delar av byggnationen som krävs för att projektet ska bli klart.

Planera noga

Vid en generalentreprenad är det du som står för bygglov, ritningar och andra handlingar som ska användas som underlag för byggnationen eller renoveringen. Det är viktigt att planeringen och ritningarna är noggrant utfört, då de är basen för det arbete vi sedan utför. Ju mer detaljerad information vi får om vad du önskar och vill ha, desto lättare kan vi skapa ditt drömboende. Ibland kan det vara klokt att anlita en arkitekt för att skapa korrekta ritningar och anvisningar för hur en byggnation ska ske.

Oss som rådgivare

Även om du vet hur du vill att huset ska se ut och fungera efter att ombyggnaden eller nybyggnaden genomförts, finns ofta många frågor obesvarade inför en byggnation. Det gäller även i det fall till och med bygglovshandlingar lämnats in och godkänts. Vi står alltid till tjänst med tips och råd om hur olika lösningar kan se ut, även under projektets gång. Kanske har vi en bra lösning på ditt problem? Chansen är stor, med tanke på att vi har över trettio års erfarenhet i branschen.

Utförande

När allt är klart för att påbörja byggnationen ser vi till att vi i form av generalentreprenör tar hand om alla delar av byggprocessen så att byggnationen blir färdigställd. Med vår breda kompetens sker det allra mesta arbetet av vår egen personal. Det gäller allt från markarbete till slutfinnish. I de få fall vi behöver anlita en annan entreprenör för att utföra arbetet, ser vi till att det blir en entreprenör som kan sin sak.

Kommunikation

Kontakten mellan dig som uppdragsgivare och oss som byggmästare är alltid lika viktig, oavsett vilken entreprenadform du väljer. När du anlitar oss på Allerskog & Krantz får du alltid en personlig kontakt som följer upp allt arbete som sker. Du som fastighetsägare har alltid det yttersta ansvaret för byggnationen och förändringar på huset, men hos oss får du den hjälp som behövs för att allt ska gå korrekt till.

 

Referenser

Under de år vi drivit Allerskog & Krantz har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa.

Läs mer »