Företaget

Hos Allerskog & Krantz är vi inte bara stolta över de projekt som vi genom åren har drivit från start till slut. Vi ser även ett stort värde i själva arbetsprocessen och den inställning vi har till varje uppdrag som vi tar oss an. Ända sedan starten 1981 har vi haft som målsättning att leverera högsta kvalitet och då krävs ett gediget nätverk av professionella entreprenörer såväl som kunskap om teknik, redskap och material. Vi har den kompetens som erbjuder ett sunt förhållningssätt till budget, tidsram och resultat. Allerskog & Krantz är ditt val för att arbetet ska flyta på och levereras i enlighet med planering och överenskommelse.