Referensprojekt - Företag

Företag

Under årens lopp har Allerskog & Krantz åtagit sig uppdrag från en mängd företag som behövt förbättra eller uppföra byggnader för de särskilda behov som finns i verksamheten. När företag vänder sig till oss på Allerskog & Krantz med ett byggprojekt är det ofta för att de behov och de krav som ställs på byggnaden innebär mer än enbart funktion. Design, arkitektur och hållbarhet har också varit viktiga faktorer. Med vår gedigna kunskap och erfarenhet av arkitektritade byggnader, olika typer av material och platsbyggda lösningar, får vi ofta uppdrag från företag som vill satsa på det lilla extra.

För oss som byggföretag är det extra spännande att få arbeta med företag som engagerar sig i att skapa miljöer och byggnader med en speciell karaktär och känsla. I offentliga miljöer ställs samtidigt mycket höga krav på hållbarhet och funktion. Glädjen i ett lyckat slutresultat ligger mycket i att det arbetet vi utför upplevs och märks av många. När vi lyckas, får vi också våra kunder att lyckas i sin verksamhet.

Vi är stolta över att ha så många utmärkande företag på vår referenslista som vi har. Vi har bland annat arbetat tillsammans med Peab, Jernhusen, Europeiska Motor och Hasseludden Yasuragi Fabege, för att nämna några. Projekten har varit mycket olika till sin karaktär, allt från det extremt moderna med mängder med stål och glas, till det helt klassiska i trä. För oss är det i kontrasterna tjusningen ligger. Läs gärna mer om våra avslutade projekt här i listan till vänster.

 

Schibsted Media Group

Är en av våra stora företagskunder som vi utför renoveringar och kundanpassningar åt på bl.a fastighet kungsbrohuset.

Läs mer »

 

Jernhusen

Vårt största projekt hittills ligger på Kungsbron vid Cityterminalen. Vi har inte byggt hela huset men det mesta utom stomme och fasad.

Arkitekt: Strategisk Arkitektur