Jernhusen

I tre års tid har vi gjort allt det invändiga arbetet och en hel del grund och takjobb på detta jättehus. Det är det största projekt vi haft och Jernhusen är vår beställare.
Det är med stolthet vi kan konstatera att vi klarade uppgiften på tid och budget.

Arkitekt: Strategisk Arkitektur