Tjänster

Utbyggnader

Utbyggnader på befintliga villor kan ge huset nytt liv och nya möjligheter. I många fall är det en investering som betalar sig, gång på gång. Dels ges nytt härligt utrymme för de behov som finns, dels stiger värdet på huset. Det gäller oavsett om utbyggnaden gäller ett härligt uterum som förlänger sommaren, ett poolrum eller en tillbyggnad där en del av husets vanliga rum får plats.

Planering

Utbyggnader kan göras i det stora och i det lilla. Ett burspråk ger köket rymd, medan en balkong, eller kanske ett uterum skapar kontakt med den omgivande atmosfären. Olika utbyggnader passar för olika behov, och ger olika krav på funktion och form. Tänk alltid igenom vad som verkligen behövs och hur det ska se ut innan projektet startar. En kontakt med kommunen vad gäller detaljplaner är också en mycket god idé. Ofta finns det regleringar över vad som får göras, och hur stort huset får bli. De ger också goda tips och råd vad gäller de krav som är förenade med en tillbyggnad i allmänhet – bygglov, bygganmälan, försäkringar och mycket annat. Det ställs många krav på att få uppföra en byggnad enligt gällande regelverk och normer.

Entreprenadform

Totalentreprenad eller generalentreprenad – det är frågan. Båda typerna av entreprenadform har sina för- och nackdelar. I totalentreprenad utför vi som byggare det mesta vad gäller projektering och genomförande, medan du som husägare och byggherre är mer aktiv i arbetets gång vid generalentreprenad. Inför ett byggprojekt, oavsett om det är stort eller litet, är det viktigt att gå igenom innehållet i det avtal som skrivs mellan entreprenören och dig själv. Vem har ansvaret för vad, och finns de försäkringar som krävs för att byggnationen över huvud taget ska vara laglig? I vissa fall krävs åtminstone en byggfelsförsäkring vid uppförandet av tillbyggnader.

Helheten

Utbyggnader som förbättrar den känsla som huset ger, och som definierar och förstärker husets arkitektur är en byggnation som ger mervärde. Helhetsintrycket ska stämma överens med det övriga huset i det stora och i det lilla. Det får dock inte inkräkta på tillbyggnadens funktionalitet, vilket gör att den ultimata utbyggnaden kräver sin man. Ofta handlar byggnationen om ett tätt samarbete mellan husägare och byggentreprenör. Ibland behövs även en kunnig arkitekt. Vi på Allerskog & Krantz har bred erfarenhet av stora som små tillbyggnader på villor och hus. OM du söker en pålitlig, engagerad och kompetent byggmästare i Stockholm kan du med förtroende vända dig till oss. Vi ger dig de resultat du önskar.

 

Referenser

Under de år vi drivit Allerskog & Krantz har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa.

Läs mer »