Företaget

Byggprocessen

Hur går det till när du vill bygga någonting, t.ex ett hus? Följ vårt bildspel så får du svar på frågan.

 

Du har just konstaterat att du vill bygga något, i det här fallet ett hus. Det kan vara en tillbyggnad,
ombyggnad eller renovering av ett hus eller lokaler, tillvägagångssättet är ungefär detsamma.

Du kontaktar en arkitekt som ritar efter dina önskemål och gör ett anbudsunderlag.

Du skickar ritningar till byggnadsnämnden, ofta hjälper arkitekten till med detta.

Du eller arkitekten skickar ut en förfrågan till ca. tre entreprenörer och begär in anbud.

Du väljer den entreprenör som lämnat det bästa anbudet (icke att förväxlas med det billigaste).

Den utvalde entreprenören upprättar kontrakt, tidsplan, betalningsplan, kontrollplan o.s.v.
Du anlitar en kvalitetsansvarig enl. PBL.

Entreprenören färdigställer det du vill ha byggt. Bygget besiktigas och 2 års garanti lämnas.

Referenser

Under de år vi drivit Allerskog & Krantz har vi gjort många jobb som vi är extra stolta över. Här är ett axplock av dessa. Läs mer »