Bromma

Det här huset i Bromma har vi renoverat försiktigt i ursprunglig stil. Fasaden är tilläggsisolerad och putsad, likaså grundsockeln för att det inte ska bli en större nivåskillnad än original.
Vissa fönster är bytta, men i originalstil. Invändigt har vi målat om och slipat alla golv.