Herrviksnäs

I Stockholms skärgård på Värmdö har vi genomfört rivning av befintligt hus, samt uppförande av denna nyproducerade fritidsvilla,
med både murad och putsad utsida och insida. Vi har även stått för tomtplaneringen.

Arkitekt: Andersson Arfwedson Arkitekter