Rösunda

Det här gamla fina huset var riktigt felaktigt renoverat med plåtfasader och korrugerat plåttak när vi första gången fick uppdrag att renovera.
Under åren har vi gjort om- och tillbyggnader, byggt nytt garage, brygga med brygghus och gjort i ordning trädgården.
År 1997 fick ägarna Villaägarförenings pris för bästa byggnadsvård när vi gjort om fasaden och taket. Lägg speciellt märke till bryggan och brygghuset, det finns med i TV-serien Solsidan.