Solsidan

Svarta fasader var vanligt 1913 när det här huset byggdes. Vid renoveringen 2003 ville arkitekten göra fasaden tidsenlig. Invändigt revs det mesta ut och åtskilliga järnbalkar
gick åt för att klara konstruktionerna. Resultatet blev ett öppet hus i modern stil.